เคลื่อนไหวถูกวิธี หลีกหนีอาการ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อเส้นยึด

 

เคลื่อนไหวถูกวิธี หลีกหนีอาการ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อเส้นยึด

1 นอน

2 ลุก

3 วิ่ง

4 ยกของ

5 นั่ง